Ландшафтно Проектиране2019-02-02T16:32:43+00:00

ЛАНДШАФТЕН ДИЗАЙН И ПРОЕКТИ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ДВОРОВЕ

Грийн Арт изготвя професионални и креативни проекти за озеленяване на дворове и градини и ще ви помогнем и с най-сложния ландшафтен дизайн,  за да сбъдне вашите мечти. Всички наши проекти за озеленяване целят да превъплътят желанията на клиента в реалност. Оставете проектирането на градини в ръцете на нашите ландшафтни архитекти. Качественият проект за озеленяване е също толкова важен, колкото и самото озеленяване. За това потърсете професионално мнение още сега и ни се обадете! Вижте нашето портфолио, за да се уверите в нашия професионален подход към ландшафтния дизайн и проектиране на градини. Можете да разчитате на нашите проектанти както за изготвяне на цялостна документация по част Паркоустройство и Благоустройство, така и за изготвяне на 3D проекти и визуализации.

Как протича процесът по изготвяне на проект за озеленяване и измисляне на ландшафтен дизайн

Процесът на създаване на концепция за ландшафтен дизайн започва с първата ни среща. Определяме обхвата на проекта за озеленяване, желанията и нуждите на клиента с оглед на място. След първата среща предоставяме оферта за проектиране на градини, която ясно определя вида на проектите за озеленяване необходими за сбъдване на желания зелен оазис. Тази първа консултация за обсъждане на идеи за ландшафтен дизайн е безплатна.

ЗАПАЗЕТЕ ЧАС ЗА БЕЗПЛАТЕН ОГЛЕД СЕГА

Изготвяме строго индивидуална оферта за проект за озеленяване съобразена с  размера и обхвата на зелената площ. Подбираме какъв пакет документация ви е необходима и съставяме ценово предложение. Базовият пакет проектна документация включва:

 • Ситуация – показва актуалния терен преди започване на озеленяване
 • Идейно-Дендрологичен проект – Скица в план на нашите идеи за озеленяване на вашата градина, обозначават се местата за засаждане на декоративнте дървета храсти и цветя и техния точен вид.  Обсъждаме местата на всички други бъдещи декоративни архитектурни елементи в градината – беседки, пейки, водни елементи
 • Посадъчна схема – част от проектирането на градини, където се обозначава точното място и бройки на декоративната растителност
 • Обяснителна записка и окрупнени количества за озеленяване

В процеса на проектиране представяме цялостна концепция за ландшафтен дизайн на градината. Визуализираме и ясни идеи и примери за бъдещите материали за озеленяване, които ще се използват. На този етап се уточнява и максималната цена за озеленяване, която можете да отделите от бюджета си. Следва задълбочена разработка на проекта за озеленяване на базата на концепцията и уточнения бюджет с клиента.

Ако ви е необходима допълнителна проектна документация по част „Паркоустройство и Благоустройство“ за издаване на разрешение за строеж, запознайте се по-подробно с видовете документация. Изготавяме и фитосанитарни оценки и декларации за отсъствие на растителност.

Фази на ландшафтния проект за озеленяване

Всяка част на идейния проект включва:

 1.  Чертежи, които изясняват предлаганите проектни решения
  а) ситуационно решение – в М 1:500 или М 1:1000;
  б) разпределения, разрези – в М 1:100 или М 1:200;
  в) други чертежи – в подходящ мащаб, в зависимост от вида и спецификата на обекта;
 2. Обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения;
 3. Количествена сметка, въз основа на проектните решения.

Част паркоустройство и благоустройство на техническия проект включва:

 1. Проект на алейната мрежа с подробно котиране и определяне на настилките;
 2. Дендрологичен проект за дървесната, храстовата и цветната растителност;
 3. Обяснителна записка;
 4. Количествена сметка за всички видове дейности и материали свързани с изграждането на зеленото пространство

Чертежите на част паркоустройство и благоустройство на работния проект
включват:
1. Проект за алейната мрежа с подробно котиране на алеите и площадките с оглед тяхното
трасиране на място;
2. Проект за настилките с детайли за декоративните настилки;
3. Дендрологичен проект за дървесната, храстовата и цветната растителност;
4. Посадъчен проект;
5. Архитектурни работни проекти и детайли за архитектурните градински елементи и при
необходимост – конструктивни проекти за градинските елементи, които представляват строителни
съоръжения;
6. Проект за водоснабдяване и канализация на поземления имот с оглед осигуряване на
поливането и поддържането на водните площи;
7. Проекти за електроснабдяване и външно художествено осветление на поземления имот
или на сградата (сградите);
8. Вертикална планировка в обхвата на поземления имот- за случаите, в които не се
изработва част трасировъчен план и вертикална планировка.

След изясняване на всички подробности по проекта за озеленяване ще ви предоставим детайлна цена за озеленяване. Можете да се възползвате от нашия екип „озеленяване на градини и дворове“, който ще направи реалност всеки проект за озеленяване.

Убедени сме, че доброто ландшафтно проектиране и изпълнение са тясно свързани със съвместната работа с нашите клиенти и техните желания и въображение! Нямаме търпение да станете част от дългия ни списък с доволни клиенти!